Ze zeggen wel eens dat aan de top blijven nog lastiger is dan er komen. Met samenwerking is het niet anders. Om de samenwerking op een hoog niveau te houden is borgen een onmisbare stap. Maar het is ook een stap waar wij vaak vragen over krijgen: “Leuk dat borgen, maar hoe doe ik dat dan?” Hier volgen vier aspecten die bij borgen horen.

Een goed team worden doe je door te borgen

Even een stap terug. Om op de Schaal van Samenwerking vanuit het Ontlopen in de Samenwerking te komen moet je eerst de drempel over naar feedback. In gesprek gaan met elkaar en vanuit verbinding en vertrouwen óók eerlijk worden naar elkaar. Als dat wederzijds is (je wilt het samen oppakken) en vanuit een gezamenlijk doel, dan spreken we van feedback.

Maar elkaar alleen maar feedback geven is niet genoeg, je moet er ook wat mee gaan doen en er op terugkomen. Het is essentieel om te weten wie wat anders kan gaan doen, en om na verloop van tijd met elkaar te bespreken of het nu ook beter gaat. Was de feedback zinvol? Zijn de afspraken opgepakt? Zijn er nog verbeteringen mogelijk? En tot slot, vier het succes dat je al hebt geboekt, juist ook de kleine stapjes! Dat gezamenlijk doorpakken op feedback is borgen!

Een goed team blijven doe je door te borgen

Stel nu dat je met je team al een tijd goed in het samenwerken zit. Jullie geven elkaar regelmatig feedback en jullie komen daar ook op terug. Er is vertrouwen en verbinding. Een ieder kan doen waar hij goed in is en jullie leren van elkaar. En er zijn ‘Flow’-momenten in de samenwerking: momenten van plotselinge (externe)druk, waarop iedereen als vanzelf meedenkt, zich aanbiedt en ‘zijn ding’ oppakt. Dan zou je kunnen zeggen dat je een high performing team bent. Maar hoe blijf je dat? Hoe zorg je ervoor dat als iemand weggaat en er een nieuwe collega bij komt, het nog steeds zo goed blijft gaan?

Daar zorg je voor door met elkaar in gesprek te blijven over waarom de samenwerking zo goed gaat. Door te blijven investeren in verbinding en vertrouwen, elkaar te stimuleren om te blijven groeien. Door te blijven zoeken naar mogelijkheden om het nog leuker/beter/efficiënter te doen. En door te allen tijde de samenwerking en het gezamenlijke doel centraal te houden. Ook dat is borgen!

Concentreren op inhoud, proces én samenwerking, dat is borgen

Als team heb je vastgelegde en onuitgesproken teamdoelen, die zijn verdeeld in subdoelen waar individuen of subgroepjes verantwoordelijk voor zijn. Tenslotte gaat het voor de meeste organisaties om het resultaat.
Daarnaast is er ook een proces nodig om resultaten te behalen: een strategie, een taakverdeling en procedures. De meeste tijd gaat in deze twee aspecten zitten: de inhoud en het proces. Brainstormsessies, heisessies, vergaderingen en teamdagen gaan meestal over inhoud en proces.
Maar wie naar topteams luistert, wordt er op gewezen dat er een derde aspect is wat essentieel is voor elk topteam, en dat is de samenwerking: “Hoe staat het met de voortgang? Hou je het vol? Wie ligt er wel of niet op schema? Wie heeft er hulp nodig? Hoe gaat het met jou in deze hectische tijd? Moet er bijgestuurd worden? Wie is waar goed in en draagt op dat vlak graag nog iets extra’s bij? Luister even naar Chantal, ze heeft een goed idee…”

Kortom: elkaar met respect verantwoordelijk houden voor ieders aandeel in het bereiken van de gezamenlijke doelen, samen doorzetten en beter worden door je te specialiseren. Iedereen wordt gehoord en draagt bij. Dat maakt een team een topteam. Dat is borgen!

Samenwerking tijdens een crisis: Corona

Wie televisie kijkt ziet een ware opleving van waardering. Stonden we vier maanden geleden nog op het Malieveld te demonstreren en waren veel mensen boos, de coronacrisis maakt iets anders los. Met op dit moment zelfs sterspotjes over de harde werkers in de zorg, de stille krachten in de schoonmaaksector, de transporteurs die dag en nacht onderweg zijn, de boeren die zorgen voor voedsel, de uitvaartmedewerkers… Door iedereen wordt in het openbaar waardering gegeven aan de mensen ‘aan het front’. Begrijpelijk, want er wordt in coronatijden door velen een bijzondere prestatie geleverd. Aan drie belangrijke voorwaarden om in Samenwerking te blijven wordt daarmee voldaan: erkennen dat er iets (heel belangrijks) te doen is, een gezamenlijk doel dus; samen de schouders eronder en de klus oppakken (bijvoorbeeld voor een extra dienst beschikbaar zijn). En de mensen die het werk doen waarderen voor wat goed gaat. Borgen doe je samen!

Conclusie

Borgen bestaat dus uit meerdere aspecten en is essentieel om als team voor langere tijd op een hoog niveau van samenwerking te functioneren. Met elkaar de gezamenlijke doelen bereiken door feedback te geven, daarop terug te komen, elkaar scherp te houden op proces en inhoud en waardering te geven voor wat iedereen bijdraagt. Dat is borgen!