Inspiratiesessie

De Schaal is voor de meeste mensen een inzicht. Iemand ziet de Schaal en bijna gelijk is duidelijk tussen welke posities (afb.) een organisatie functioneert.

De Schaal is daarnaast ook verdiepend een gereedschap voor bestuurders, directieleden, managers en adviseurs om veranderingsprocessen te doen slagen. Hoe beweegt een organisatie zich bijvoorbeeld van ‘Ontlopend’ naar ‘Samenwerkend’?

Een ontwikkel- of veranderingsplan kan goed zijn, zonder samenwerking gaat het niet lukken. Wat is er nodig om in verbinding commitment te krijgen voor een verandering én daarna een succesvolle transitie? Op de Schaal noemen we deze transitie ‘borgen’. Zonder borging is elk plan tot mislukking gedoemd.

De Schaal biedt een gemeenschappelijke taal, inzicht, richting en is vooral praktisch om te gebruiken op elk niveau in een organisatie.

In een inspiratiesessie krijgt u inzicht in hoe samenwerking in uw organisatie functioneert, u krijgt richting en de sessie geeft energie om ermee aan de slag te gaan.

Schaal van Samenwerking laag 1, 3 en 5

Een inspiratiesessie bestaat uit een voorgesprek, desgewenst een intake met de deelnemers en een bijeenkomst van 3, 4, 6 of 8 uur.

 

3 uur

In deze korte en krachtige inspiratiesessie krijgt u inzicht in de Schaal, deelt u inzichten in hoe de samenwerking in uw organisatie functioneert.

We gaan op zoek naar de sterke punten en staan stil bij wat nodig is om verder te groeien, met de gereedschapskist van de Schaal bij de hand.

Voorgesprek: € 320
Inspiratiesessie 3 uur € 1840 excl. btw en reiskosten

 

4 uur

Naast het inzicht delen de deelnemers wat nodig is om een volgende groeistap te maken. Wie gaat wat doen?

Voorgesprek: € 320
Inspiratiesessie 4 uur € 2455 excl. btw en reiskosten

 

6 uur

U neemt de tijd om een praktische casus tegen de meetlat van de Schaal van Samenwerking te leggen.

‘Hier lopen we tegenaan, wat kan de Schaal ons vertellen over wat nodig is om een volgende stap in een veranderingsproces te doen slagen?’

Voorgesprek: € 440
Desgewenst met een intake van de deelnemers: € 95 per deelnemer (30 minuten online)
Inspiratiesessie 6 uur € 3680 excl. btw en reiskosten

 

8 uur

U heeft de tijd om alle stappen die bij een verandering nodig zijn samenwerkend te zetten. Inzicht, doorzicht, verkennen, herkennen, kennen en afspraken maken horen bij deze dag. Met energie gaat u aan de slag een helder plan voor ogen.

Voorgesprek: € 440
Intake deelnemers: € 95 per deelnemer (30 minuten online)
Inspiratiesessie 8 uur € 4910 excl. btw en reiskosten