Schaal van Samenwerking in 3 (online) producten en diensten

Het Boek

Teamtraining

Lezing

De Schaal van Samenwerking
– Het Boek

Op dit moment wordt er volop gewerkt aan het schrijven van blogs, de bouwstenen voor het eerste boek over de schaal van samenwerking. In dit boek wordt alle kennis en ervaring samengevoegd die we tot nu toe hebben opgedaan rond dit thema. Wat is de Schaal van Samenwerking? Hoe meet de schaal de mate van samenwerking in team? Hoe kun je een team begeleiden naar een hogere mate van samenwerken, wat zijn de sleutels, de belangrijke keuzes? De koppeling met andere modellen. Welke stappen kan ik zelf en/of met mijn team gaan zetten in mijn eigen team? Hoe kan ik het model toepassen in mijn werk met teams en groepen? Zie voor de eerste bouwstenen de blogs.

>> Verwachte uitgave van het boek: in de loop van 2020

De schaal van Samenwerking
– Teamtraining

Bij het ontwikkelen van de Schaal van Samenwerking dachten we dat we veel vastgelopen teams zouden ontmoeten in onze trainingen. Nu gebeurt het wel eens dat een vastgelopen team door een managementsteam ‘op training’ wordt gestuurd, maar verreweg de meeste team die zich aanmelden zitten tegen een goed functionerend team aan. Voor ons was dat eerst een verrassing, nu begrijpen we het beter. Een overlevend team is druk met zichzelf, daar gaat het over winnen of verliezen. Er staat steeds meer op het spel. Alles wat dit team raakt – ‘is een training niet een goed idee?’ – roept in de eerste plaats wantrouwen en verzet op. Daar moet een leidinggevende dus doorheen. En een ontlopend team ontloopt niet alleen een betere afstemming, maar dus ook training, verbetering en groei. Zo simpel is het eigenlijk. Alleen teams die al bijna ruiken kunnen dat het echt veel beter kan, waarin leidinggevenden in mogelijkheden denken en inzien dat de communicatie een belangrijk onderdeel is van het succes, gaan op zoek naar een specialist.

Drie niveaus

Kort en krachtig:

(4, 6 of 8 uur) teambuilding met reflectie.
Met praktische en uitdagende teamoefeningen plaatsen we het team in het hier en nu. Dat kan online, ergens binnen en (graag) ook buiten. Samen kijken we met de Schaal als ‘meetinstrument’ waar het team staat op de Schaal van Samenwerking, daarover raken we vanzelf in gesprek. Welke eerste stappen passen bij dit team op weg naar een hoger niveau van samenwerking op de werkvloer?  Lees meer… Vraag om prijsinformatie…

Met diepgang:

(2 tot 4 dagdelen) Communicatietraining.
In de meeste teams is door (externe) druk een tijdlang te weinig over de samenwerking gesproken. Inhoud (de resultaten) en proces (procedures) stonden centraal. Teambuilding geeft een kortdurend effect, dit programma is passend als de klant denkt dat teambuilding niet genoeg zal zijn. In gesprek over de samenwerking, delen wat teamleden nodig hebben en daarover afspraken maken zijn de kern van een communicatietraining. De gesprekken versterken het vertrouwen in elkaar waardoor veranderingen soepel worden opgepakt. Lees meer… Vraag om prijsinformatie…

Met teamcoaching:

De samenwerking herstellen.
Soms ziet een leidinggevende het niet meer voor zich hoe een nieuwe groeistap gemaakt moet worden. Een teamcoach zorgt dan voor een tijdelijke ondersteuning. Teamcoaching is intensief, maar levert veel op. We gaan eerst in gesprek, de Schaal en teambuilding of aspecten van een communicatietraining kunnen een rol gaan spelen zodra de groep dat als meerwaarde ervaart. Het lerend vermogen van groepsleden verhogen is een aandachtspunt. Een veilige omgeving is daarvoor een eerste vereiste. Een veilige omgeving wordt versterkt door niet langer ‘op de man’ te spelen, maar de problemen op tafel leggen, met respect voor hoe ze ontstaan zijn. Zo wordt ‘op de man’ omgevormd naar ‘op de taak’. Iedereen kan wat doen, iedereen heeft wat te doen. Lees meer… Vraag om prijsinformatie…

De Schaal van Samenwerking
– Een Lezing

Floor en Pieter hebben een schat aan ervaring om te delen en dat doen ze graag. Met de Schaal als uitgangspunt en belangrijk inzicht gaan ze met een groep aan de slag. Een inspirerend verhaal over samenwerking, over valkuilen en gebouwde loopbruggen. Wij geloven dat investeren in de samenwerken een belangrijk en onderbelicht thema is en vertellen er graag over. Bereid je maar voor, stil zitten luisteren tijdens een lezing over de schaal van samenwerking is er niet bij. Een (online) lezing is altijd in combinatie met ervarend leren is daardoor veel effectiever dan een inspirerende lezing alleen!

>> Contact