Opleidingen in 2022

De Schaal is in de eerste plaats een inzicht. Je ziet de Schaal en vrijwel gelijk ‘zie je’ waar je met een team ‘staat’. Veel mensen gebruiken de Schaal op deze manier. Om meer dan een inzicht over te kunnen dragen, om een groep uit te nodigen om ’te bewegen’ zijn er opleidingsdagen. De Schaal wordt dan niet alleen een gemeenschappelijke taal van het team, je kunt elkaar ook aanspreken: “is dit kritiek, een hint of feedback?” De ander realiseert zich dan dat kritiek irritatie ‘genereert’, een hint vrijblijvend is en dat er met feedback pas echt iets in beweging brengt. Feedback gun je elkaar. De kunst is vervolgens hoe je de feedback ‘borgt’, want daar zijn zowel de gever als de ontvanger voor nodig! Wij noemen dat (pas) samen-werken.

DE SCHAAL VAN SAMENWERKING LEREN GEBRUIKEN

DAG 1

voor leidinggevenden, HRM-medewerkers, adviseurs, trainers en coaches.

Bent u directeur, onderwijsleider of directielid in het onderwijs?
Vraag ons naar de mogelijkheden voor scholengemeenschappen en colleges.
Er zijn perfecte programma’s voor
leraren, docenten, mentoren, decanen en stagebegeleiders. Meedoen in deze groep leidinggevenden kan uiteraard ook.

Vrijdag 1 juli 2022 van 9 tot 17 uur

Locatie: Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer Nunspeet

Op dag 1 staat de Schaal centraal.

Programma:

 • Teamoefening / kennismaking (ervarend leren)
 • De Schaal van Samenwerking gebruik makend van grondplaten (presentatie)
 • De Schaal toegepast in je eigen trainingsgroep (oefenen)
 • Herkennen van gedrag en koppelen aan de schaal (toepassen)
 • Verdieping door vragen uit de groep (gesprek)

Twee trainers, 6 tot 12 deelnemers.

Investering: € 225 incl. verblijfskosten en handleiding, excl. btw.

Bij deelname kun je (vooraf) een startersset met korting bestellen (we nemen die dan mee, zodat er ook geen verzendkosten zijn):

 • Startersset: € 110 (grondplaten, boekenleggers, mok).
Opleiding Schaal van Samenwerking in NunspeetOpleiding 2021 Schaal van Samenwerking in Nunspeet

DE SCHAAL LEREN TOEPASSEN IN TEAMS

DAG 2

voor leidinggevenden, HRM-medewerkers, adviseurs, trainers en coaches die dag 1 gevolgd hebben.

Vrijdag 2 september 2022 van 9 tot 17 uur

Locatie: Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer Nunspeet

Op dag 2 staan teams in relatie tot de Schaal centraal.

Programma:

 • De Schaal – hoe zit het ook alweer (oefening).
 • Teamoefening (ervarend leren).
 • De Schaal van Samenwerking hoe gebruik je die met een team? (presentatie/gesprek).
 • Wanneer doe je wat in een samenwerkende, ontlopende en overlevende teamsituatie? (presentatie).
 • Casuïstiek (gesprek).
 • Teamoefeningen (als de tijd het toelaat).
 • Presenteren van een voor de deelnemer belangrijk aspect van de Schaal (oefening).

Twee trainers, 6 tot 16 deelnemers

Investering: € 225 incl. verblijfskosten, excl. btw

Ben je nog niet bekend met het gebruiken van de Schaal van Samenwerking?
Kies dan (eerst) voor dag 1 van de opleiding (hierboven), waarin de Schaal centraal staat. Van deelnemers wordt verondersteld dat ze de Schaal en de impact ervan kennen, zodat de aandacht kan komen te liggen op het overdragen van de impact van de Schaal op een team dat zich op een bepaald punt bevindt op de Schaal.

Twijfel je wat je het beste kunt doen? Neem dan even contact op.

Teamoefening opleidingsdag Schaal van Samenwerking

Teamoefeningen op Kamp Buitendoor.

Ervaringsleren met de Schaal van Samenwerking

Aantrekkelijke opdrachten, daarnaast, de reflecties maken het verschil!

Opleidingsdag Schaal van Samenwerking op Kamp Buitendoor

ERVARINGEN MET DE SCHAAL VERDIEPEN

DAG 3

voor leidinggevenden, HRM-medewerkers, adviseurs, trainers en coaches die zelf actief met de Schaal werken en dag 1 en 2 gevolgd hebben.

Vrijdag 21 oktober 2022 van 9 tot 17 uur

Locatie: Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer Nunspeet

Op dag 3 staan situaties die je hebt meegemaakt centraal. Iedere deelnemer schrijft vooraf een casus en stuurt die ons toe. Ook gebruiken we deze dag om nieuwe ontwikkelingen te delen en koppelingen met andere modellen en werkwijzes toe te lichten.

Programma:

 • De laatste updates rond de Schaal (afstemmen en delen)
 • Teamoefening (ervarend leren)
 • De Schaal toegepast in je eigen trainingsgroep / casus (oefenen)
 • Herkennen van gedrag en koppelen aan de schaal (toepassen)
 • Verdieping aan de hand van vragen uit de groep (gesprek)
 • Presenteren van een belangrijk aspect van de Schaal (oefening)

Twee trainers, 6 tot 16 deelnemers

Investering: € 225 incl. verblijfskosten, excl. btw.

Na deelname ontvangen de deelnemers een certificaat.

Bijeenkomst waarin de eerste groep gebruikers van de Schaal van Samenwerking is gecertificeerd

Dag 3 in 2021.

groepsfoto gecertificeerde trainees Schaal van Samenwerking NL

Lidmaatschap Schaal van samenwerking

Internationaal

Wanneer je op dag drie je certificaat hebt ontvangen word je uitgenodigd om lid te worden van de Schaal van Samenwerking.

De voordelen van dit lidmaatschap zijn:

 • Toegang tot Dropbox met alle up-to-date werkvormen, afbeeldingen en digitale hulpmiddelen in het Nederlands en desgewenst een andere beschikbare taal.
 • Eens per jaar een gratis update voor de grondplaten.
 • Mogelijkheid tot intervisie (online in groepsverband of telefonisch)
 • Jaarlijks een uitnodiging voor onze familiedag, waarop ervaringen, nieuwe werkvormen, en alle nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld en bediscussieerd. We delen de verblijfskosten.
 • Toegang tot een online testomgeving (2023). We zijn gestart met de ontwikkeling van een online teamscan op basis van de Schaal, zodra deze gereed is zal deze door leden gebruikt kunnen worden.

Het lidmaatschap is ook voor leden uit andere landen dan Nederland.