De schaal van Samenwerking – Teamtraining

 

Simpel: (1 tot 2 dagdelen) teambuilding met reflectie

Met praktische en uitdagende teamoefeningen plaatsen we het team in het hier en nu. Straks zal er een vertaalslag gemaakt worden naar de werksituatie, maar eerst telt wat werkt en wat verbetering behoeft in de samenwerking. Door dat ter plekke te ervaren is er ook geen ontsnappen aan. Iedereen deed zijn best en toch werd de oefening geen succes. ‘Wat ging er goed in en wat kan beter’ zijn dan de vragen. Samen kijken we met de Schaal als ‘meetinstrument’ waar het team staat op de schaal van samenwerking, daarover raken we als het ware vanzelf in gesprek. Welke eerste stappen passen bij dit team op weg naar een hoger niveau van samenwerking op de werkvloer?

Deze werkwijze is krachtig voor redelijk tot goed samenwerkende teams, waarin bereidheid is om een nieuwe stap te maken.

>> Contact

Normaal: (1 tot 3 dagen, soms aangeboden in dagdelen) Communicatietraining

In de meeste teams is door (externe) druk een tijdlang te weinig in een opbouwende zin over de samenwerking gesproken. Er werden geen afspraken meer gemaakt over verbeteringen en men schoof de hete aardappel voor zich uit of schoof het initiatief voor verandering naar elkaar toe. Een dag teambuilding is dan niet effectief, het zal kort een effect geven, maar de waan van de dag is te sterk om blijvende verandering te bereiken. Opnieuw in gesprek over de samenwerking is praktisch en gebeurt met ervaringsleeroefeningen, daarnaast zijn het gesprek, afspraken maken en later checken of afspraken werken de kern van de teamtraining. Een communicatietraining is een gedragstraining, een proces die opvolging verlangt om effect te sorteren. Thema’s kunnen zijn:

  • intensief kennismaken om daarmee begrip te krijgen voor ieders eigenheid, ook geschikt voor gereorganiseerde teams en als kick-off,
  • omgaan met communicatiestijlen, om ontstane kleine en grotere ontsporingen te verzachten en bij te sturen,
  • feedback geven en ontvangen, hoe doe je dat zonder dat het extra weerstand oproept,
  • leiderschap tonen en verantwoordelijkheid nemen, zelfsturing organiseren,
  • werken aan de gezamenlijke visie en doelen,

waardoor het vertrouwen in het team toeneemt en veranderingen soepel worden aangepakt.

Geschikt voor teams die door een moeilijke periode heen de motivatie voelen om het beste uit elkaar te halen.

>> Contact

Intensief: De samenwerking herstellen

Het kan elk team overkomen, elke leidinggevende, elk management. Soms kom je er zelf niet doorheen. De veranderingen die nodig zijn lijkt te groot, de weerstand te weinig samenwerkend. Een teamcoach kan dan een zetje geven. De werkwijze is altijd positief en er van uitgaand dat iedereen het beste wil voor zichzelf, voor collega’s en de onderneming die zijn salaris betaalt. In vastgelopen teams is boosheid opgebouwd, soms zien we frustratie, machteloosheid, gekwetste mensen, is er achterstallig onderhoud in de samenwerking. Een teamcoach gaat op zoek naar het verlangen die daarachter richting geeft naar nieuwe energie gevende uitgangspunten. Belangrijk, vooral voor leidinggevenden is dat weerstand ontstaat vanuit een tekort. Dat kan op vele vlakken liggen en heeft meer dan eens niet eens te maken met tekort aan salaris of andere materiële zaken. Tekort aan waardering, gezien worden, gehoord zijn voordat besluiten (met verstrekkende gevolgen) genomen worden, zorgen voor minstens zoveel weerstand en schade aan een organisatie. Elke organisatie heeft veel kennis en ervaring in mensen die niet de besluiten nemen. Inschakelen is een veel beter principe dan het uitschakelen van al die kwaliteiten. In de meeste trajecten wordt dat een belangrijk inzicht.

>> Contact